THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THAM GIA KHÓA HỌC MÙA HÈ “CÁC QUYỀN CÔNG DÂN VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ” THÁNG 9 NĂM 2017

Đăng vào 11/05/2017 15:26

Trung tâm Pháp luật Đức thông báo về việc tuyển chọn sinh viên tham gia Khóa học mùa hè do Viện FES tại Hà Nội phối hợp với Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Passau (CHLB Đức) tổ chức. Thông tin cụ thể như sau:

  1. Chủ đề khóa học: Các quyền công dân và tác động đến pháp luật hình sự.
  2. Thời gian: từ ngày 16 - 23 tháng 9 năm 2017
  3. Ngôn ngữ khóa học: khóa học được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh và không có phiên dịch.
  4. Thành phần tham dự: 03 sinh của Trường Đại học Luật Hà Nội ( ưu tiên viên năm thứ 2 và thứ 3) đã học môn Tố tụng Hình sự, thông thạo tiếng Anh và chưa tham gia khóa học tương tự nào do Viện FES tổ chức (sinh viên đã từng theo học các chương trình tại nước ngoài là một lợi thế).
  5. Kinh phí và tổ chức:Viện FES đảm nhận theo nguyên tắc tài chính của Viện; khoa Luật, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm xin phép tổ chức khóa học và bố trí địa điểm.

Sinh viên quan tâm đến chương trình gửi Hồ sơ tại Trung tâm Pháp luật Đức (A.602) hoặc  Phòng Hợp tác Quốc tế (A.606). Các sinh viên sau khi được lựa chọn sẽ tham gia sơ tuyển bằng hình thức phỏng vấn do Viện FES, Phòng Hợp tác quốc tế và Trung tâm Pháp luật Đức phối hợp thực hiện (sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh là một lợi thế).

         Thời hạn đăng ký: trước ngày 31/5/2017.

Hồ sơ đăng ký của sinh viên bao gồm: đơn, CV, chứng chỉ tiếng Anh (nếu có).